2013-04-23 16:29 #0 av: Bara Anna

Nyckelord: Förvirring, osäkerhet, dåligt väder

Det här krotet indikerar att det finns ett vis mått av förvirring omkring den som frågar eller ämnet. I vissa fall tittar man också på vilken sida molnet är mörkt eller ljust. Kort i anslutning till den ljusa sidan visar vad som kan lyfta förvirringen och kort i anslutning till den mörka sidan visar på vad som skapar osäkerheten

Karriär: Instabil karriär. Du vet inte vart du skall riktia dig eller hur det kommer att sluta.

Möjliga jobb: Forskning, filosofi, saker som handlar om att hitta svar. Meterolog

Hälsa: Mental stress, drog beroende, rökare

Kroppen: Lungor och andningssystemet

Kärlek: Inte de bästa av tidpunkter. Det händer inte mycket eller du är osäker kring vart du har din partner.

Fysisk beskrivning: Rökare, någon som dricker, missbrukare, opålitlig, lättretlig, mentalsjuk

Tidpunkt: Kopplat till talet 6. Juni, 6 dagar, 6 veckor etc.