2013-01-04 07:45 #0 av: Bara Anna

5 kort är ett bra antal kort för att använda sig av när du vill ha snabba, men ändå detaljrika svar. Det är också den naturliga övergången efter du känner dig bekväm med att arbeta med 3 kort...

Ofta så vill du, eller den andra parten du lägger för veta allt och ingenting inom ett specifikt område. T. ex att du skall berätta om deras kärleksliv, ekonomi, arbete etc. Men de har inga specifika frågor. Då passar den här läggningen bra att använda. Den är som sagt enkel men ger bra med detaljer.

  1. Välj ut ett kort att symbolisera ditt ämne. Kärlek = Heart, Ekonomi = Fish, Arbete=Fox/Anchor/Moon (Beroende på vilken skola du följer)
  2. Blanda sedan alla dina 36 kort väl och leta till sist upp de kort du valt som signifikator.
  3. De 2 kort närmast till vänster om Sign. = Det förflutna. Dessa kort kan användas som en bekräftelse på du är på rätt väg i din tolkning! De 2 kort närmast till höger = Framtiden!
  4. Så här ser det ut nu: 1 - 2 - Sig - 4 - 5
  5. Börja med att tolka kort 2 - 3 - 4 för läggningens övergripande tema.
  6. Kort 1 + 2 = Det förflutna inom ämnet. Bekräftar att du är på rätt spår! Glöm inte att 1 = Substantiv och 2 är det som förändrar 1 (adjektiv).
  7. Kort 4 +5 = Framtiden. Detta ger en kort inblick (Beroende vilket tidspann du har valt) vad framtiden har med sig i sitt sköte!

Det är viktigt att faktiskt VÅGA sia om framtiden. Ingen av oss har rätt alltid, eller ens kanske ofta. Men korten är lagda, bordet är dukat och det är upp till oss att följa brödsmulorna och tolka tecknen! Framför allt om du kommer med en grupp inom tarot så är det väldigt lätt att falla tillbaka på en grund av vägledning och rådgivande.... Så våga språnget (Men börja kanske först med dig själv som försökskanin....^^)!