2012-10-20 09:19 #0 av: Bara Anna

Lenormand mår bäst av att läsas flera kort tillsammans. Ofta i par eller flera. Den minsta läggningen som du kan börja med är därför 3 kortsläggningen.

Vi pratade grammatik i tidigare artikel: Ett kortpar består av ett substantiv och ett adjektiv. Men för att vara helt korrekta så är en sådan meningsuppbyggnad inte helt komplett. Ta t. ex meningen: "Bollen rullar". Jaha? Vartdå? Närdå? Hurdå? Därför kompletterar vi med ytterligare ett kort.

I en trekortsläggning så är det alltid ett kort som är det dominerande kortet. Olika stilar har olika versioner här: Dominant kort kan antingen vara det första kortet, eller mittenkortet. Din egen smak och känsla får avgöra hur just du vill ha det!

Första kortet

Med första kortet dominant så är det  detta kort som visar temat för din läggning. De andra korten definierar och beskriver det första.

Heart - Clover - Cloud

TEMA: Kärlek, flirt

Clover = Tursam, charmig

Cloud = Förvirrad

En charmig (kille) flirtar med dig men ger otydliga signaler

Mittenkortet:

Moon - Star - House

TEMA: Förhoppning

Moon: Erkännande, arbete

House: Hem, en äldre mentor

Du hoppas på att få ett erkännande för arbete väl utfört av en mentor.

MIX-UP

Det är också fullt möjligt, men inte så vanligt att läsa korten i par (1+2, 2+3 och 3+1) för att sedan skapa en sammanfattning av korten:

Sun-Coffin-Child

Sun + Coffin = Framgångarna tar slut

Coffin + Child = Ett omoget avslut

Child + Sun = En ny början kan bli lyckosam

Dina tidigare ansträngningar rann ut i sanden pga att du slutade för tidigt. Men det du påbörjar på nytt kan ge framgång.

Dagens Kort

En bra övning för att lära känna kortens betydelser och de tekniker som faktiskt används för att läsa Lenormand är att dra tre kort varje morgon och försöka se vad dessa kan komma att mena under dagens gång. Du skall alltså försöka förutsäga din framtid efter bästa förmåga! ;-( Skriv ner hur du tolkar korten rent tekniskt (även om de är väldigt konstiga och du inte kan komma på något som passar) och även eventuella intuitiva blixtar. Till skillnad mot tarot så kan man säga att Lenormand är 50% teknik och bara 50 % intuition.... I alla fall - på kvällen så kan du återkomma och se över hur rätt du hade! Ett bra sätt att inte bara lära sig betydelser och kombinationer, utan också att våga lita på sig själv och din förmåga!