2012-09-16 22:40 #0 av: Bara Anna

Här kommer jag skriva in mest mina egna tolkningar kring de olika korten och deras betydelse. Jag kommer mest följa den Belgiska/Holländska skolan men lägga till egna tolkningar och betydlser. Där det passar lägger jag om jag kan in förslag på kort-kombinationer. Dessa hittas under respektive kort.

Om substantiv & Adjektiv

Lenormand läses oftast i kombination om minst 2 kort. Enligt de flesta skolor är då det första kortet substantivet (saken) och det andra kortet adjektivet (det beskrivande). T. ex Träd + Fåglar = En diskussion kring din hälsa. Träd kopplas oftast till häsla (Substantiv) och Fåglar handlar om kommunikation (Adjektiv på sätt och vis).

 1. Rider = Meddelande, Fart, Fordon - Ny, Snabb. Älskare
 2. Clover = Tur, Charm, Förhoppningar – Lyckosam, Charmig, Förhoppningsfull
 3. Ship = Resa, längtan – äventyrlig, längtansfull
 4. House = Hem, Familj; Struktur - Hemtamt, Familjärt, Trygghet
 5. Tree = Hälsa, rötter, vitalitet - hälsosam, frisk, långsam, rotad
 6. Clouds = Osäker, komplicerad – problematisk, förvirrad
 7. Snake = Frestelse,  visdom, förräderi, falskhet, dåligt omen och kvinna (!) – förrådd, förförd
 8. Coffin = Avslut, Sjukdom – slutgilitg, sjuklig
 9. Bouqet = Ge & ta, gåvor – generositet, glädje
 10. Scythe = Skörd, (av)brott, fara – farlig, bruten, skördad
 11. Whip = Gräl, debatter, skriva  – grälsjuk, bitande
 12. Birds = (Telefon)samtal, oro – nervös, skvaller-sjuk, två-samhet
 13. Child = Barn, ny början – barnslig, liten
 14. Fox = Manipulation, fela, överleva, arbetstagare – manipulerad, felande, falskhet
 15. Bear = Styrka, personliga finanser, chef, matriark – Stark, (ekonomisk) säker
 16. Stars =Vägleda, förhoppningar – vägledning, förhoppning
 17. Stork = Rörelse,  (positiv) förändring, födsel – ny början, förflyttad
 18. Dog = Man, vän, lojalitet – vänlig, lojal, med-beroende
 19. Tower = Arbetsplats, auktoritet, civilization, patriark – auktoritär, civiliserad
 20. Garden = Socialisering, många, offentliga platser – social, offentlig
 21. Mountain = Problem, hinder, fiende – förhindrad, problematisk
 22. Crossroad = Val, beslut, alternativ- alternativa, beslutsam
 23. Mice = Förlust, gnaga på något  – stulen, förminskd
 24. Heart = Kärlek (På alla nivåer), flirt – kärleksfull, flirtig
 25. Ring = Kontrakt,  Dedikering – dedikerad, återanvänd
 26. Book = Böcker, hemligheter – hemlig, kunnig
 27. Letter = Nyheter, (opersonligt) meddelande, dokumentation – ny, dokumenterad
 28. Man = Du om du är man, annars en symbol för en man, logik
 29. Woman =Du om du är kvinna, annars symbol för en kvinna i din närhet, intuition
 30. Lily = Sex, familj, beskydd – sexig, sexuell, beskyddande
 31. Sun = Framgång, lycka – lycklig, framgångsrik
 32. Moon = Arbete, ära, känslor – känslosam, berömd
 33. Key = Lås, klarhet, YES! – (upp)låst, något som är bestämt
 34. Fish = Pengar, välstånd och framgång – i överflöd, rik, ekonomiskt framgångsrik
 35. Anchor = Säkerhet, stabilitet, tyngd – stabil, tyngd
 36. Cross = Börda, full-stopp, tro – religiös, troende, smärtsam